Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Historia

GALERIA ZDJĘĆ

Geneza powstania naszego Koła rozpoczęła się w roku 1949. Zamysł utworzenia Koła Łowieckiego w Koszalinie powstał za sprawą kilku entuzjastów, którzy byli inicjatorami grupy 11 osób. Pierwsze wzmianki wymieniają tutaj Frydolina Słowika, Czesława Frąka, Henryka Michalskiego. Koło otrzymało nazwę, Koło Łowieckie nr 2 - która określa, iż było to drugie Koło na Pomorzu Środkowym.

Pierwsze zebranie członków Koła wybrało spośród siebie Zarząd w n/w składzie:
Frydolin Słowik - Prezes
Czesław Frąk - Łowczy
Henryk Michalski - Sekretarz
Stanisław Szulc - Skarbnik
Powyższy Zarząd pracował w latach 1949-1955.

Kolejny skład Zarządu:
Jan Ziemkiewicz - Prezes
Stanisław Białecki - Łowczy
Józef Spychalski - Sekretarz
Zygmunt Ostrowski - Skarbnik


Lata 1955 do 1963 były okresem niechlubnym dla łowiectwa w naszym Kole. W składach zarządów zachodziły bardzo częste zmiany. W zarządzie brakowało dobrego gospodarza. Gospodarka łowiecka była prowadzona fatalnie, następowało nie kontrolowane pozyskiwanie zwierzyny łownej. W związku z tym, sytuacja finansowa w Kole wywoływała konflikty na linii zarząd- członkowie Koła. Atmosfera w Kole odbijała się echem na zewnątrz, co przyczyniło się do złej opinii władzy zwierzchniej w ówczesnym Kole. Trwało to do czasu, gdy w końcu powołano zarząd w skład, którego wchodzili Koledzy:
Feliks Krośnicki - Prezes
Stanisław Białecki - Z-ca Prezesa
Leon Ślanga - Łowczy
Zenon Iwanowski - Sekretarz
Michał Odcecki - Skarbnik


Efektem pracy tego Zarządu jest częściowe naprawienie sytuacji, aczkolwiek atmosfera wśród członków jest wciąż niezadowalająca.

Przyjęcie nazwy Koła Łowieckiego "DZIK" w Koszalinie datowanie jest dniem 14 stycznia 1960 roku. Koło otrzymuje osobowość prawną. W październiku 1964 roku Walne Zgromadzenie członków Koła dokonuje zmian w składzie Zarządu w pełnieniu funkcji sekretarza. Do pełnienia tej funkcji powołano Kol. Edwarda Musiałowskiego. Powstały skład Zarządu pozostaje bez zmian i trwa przez ok. rok. Po roku działalności z funkcji Prezesa rezygnuje Feliks Krośnicki. W jego miejsce wchodzi Kol. Leon Ślanga. Łowczym zostaje Kol. Tadeusz Ławrynowicz. Funkcje sekretarza w dalszym ciągu pełni Kol. Edward Musiałowski, skarbnika Kol. Michał Odcecki.

Kolejne zmiany w składzie Zarządu następują w roku 1967, gdzie Zarząd opuszczają Koledzy: Michał Odcecki i Tadeusz Ławrynowicz. Do pełnienia funkcji powołano Kolegów: Józefa Ciuruś i Bogdana Wołkowskiego. Kol. Edwarda Musiałow- skiego przesunięto do pełnienia funkcji Łowczego. Kolejne dwa lata borykania się zarządu z problemami i znów wybory. W skład Zarządu wchodzą n/w Koledzy:
Stefan Piechota - Prezes
Edward Musiałowski - Łowczy
Kazimierz Klimczyk - Sekretarz
Józef Jurczyszyn - Skarbnik
Za zasługi w działalności Koła Kol. Leon Ślanga zostaje uhonorowany przez Walne Zgromadzenie tytułem Honorowego Prezesa.

Powyższy Zarząd w ocenie działalności na rzecz Koła ma dosyć wysokie notowania, widoczna jest poprawa nie tylko w działaniach na rzecz gospodarki łowieckiej, ale również zauważalna jest poprawa atmosfery w stosunkach międzyludzkich. W roku 1979 Zarząd opuszcza na własne życzenie Kol. Kazimierz Klimczyk. W jego miejsce zostaje powołany Kol. Tomasz Wysocki.

W kwietniu 1981 Walne Zgromadzenie powołuje n/w Kolegów:
Antoni Zdunowski - Prezes
Jerzy Widuchowski - Łowczy
Edward Giełdoń - Z-ca Łowczego
Stanisław Malczyk - Sekretarz
Urszula Wysocka - Skarbnik

Kolejna zmiana w Zarządzie w roku 1984:
Antoni Zdunowski - Prezes
Stefan Piechota - Łowczy
Józef Falkowski - Sekretarz
Urszula Wysocka - Skarbnik

Zarząd w powyższym składzie, z wyjątkiem funkcji sekretarza, gdy w 1987 roku nastąpiła zmiana, gdy odszedł Kol. Józef Falkowski a wchodzi Kol. Kazimierz Klimczyk, pełni tę funkcję nieprzerwanie do roku 1992. W ocenie jest to bardzo dobry okres dla naszego Koła, gdzie następują zmiany na lepsze. Za okres ten należą się wyrazy uznania dla pow. Zarządu.

W roku 1992 Walne Zgromadzenie powołuje Kol. n/w do składu Zarządu:
Antoni Zdunowski - Prezes
Stanisław Jakubowski - Łowczy
Marian Chyski - Sekretarz
Stefan Piechota - Skarbnik


Od roku 1995 do funkcji w Zarządzie powołano Kolegów:
Antoni Zdunowski - Prezes
Kazimierz Klimczyk - Łowczy
Marian Chyski - Sekretarz
Edmund Zmuda Trzebiatowski - Skarbnik


Dzięki Kolegom pracującym w składzie Zarządu trwa stabilna sytuacja, dzięki której następuje kontynuacja rozwoju Koła.


W roku 2000 w Zarządzie następują zmiany. Na Prezesa powołano Kol. Edmunda Zmudę Trzebiatowskiego. Łowczym został Kol. Jerzy Ochman, a Skarbnikiem Kol. Stanisław Jakubowski. Sekretarzem w dalszym ciągu jest Marian Chyski. Na wniosek Kol. Edmunda Zmudy Trzebiatowskiego, Kol. Antoni Zdunowski zostaje Honorowym Prezesem. Zarząd przetrwał 2 lata do roku 2002. Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Zarządzie i powołuje Kolegów:

Marian Chyski - Łowczy
Jerzy Oczkowski - Sekretarz
Czesław Sobczak - Z-ca Łowczego
Roman Sominka - Skarbnik


Dobra atmosfera i przygotowanie merytoryczne członków Zarządu sprawia, że Walne Zgromadzenie nie wprowadza zmian w składzie osobowym Zarządu aż do roku 2007, z wyjątkiem przypadku, gdy w 2005 Zarząd opuścił Kol. Czesław Sobczak.


We wspomnianym roku 2007 Walne Zgromadzenie przekazuje do pełnienia funkcji w Zarządzie n/w Kolegów:

Janusz Obrembski - Prezes
Jerzy Oczkowski - Łowczy
Czesław Sobczak - Z-ca Łowczego
Roman Sominka - Skarbnik
Adrian Zmuda Trzebiatowski - Sekretarz

Rok 2009 był rokiem 60-lecia istnienia naszego Koła, które z tej okazji otrzymało sztandar ufundowany przez członków Koła. Od tej pory towarzyszy on nam przy wszystkich ważnych wydarzeniach.

Nie najlepsza ocena pracy poszczególnych członków Zarządu spowodowała iż na Walnym Zebraniu członków w roku 2010 dokonano kolejnej zmiany Zarządu, który od tej pory działał w składzie:

Adrian Zmuda Trzebiatowski - Prezes
Janusz Obrembski - Łowczy
Władysław Rogula - Z-ca Łowczego
Zenon Ściesiński - Skarbnik
Ryszard Krupa - Sekretarz

Wybory w roku 2015 mimo bardzo dobrej opinii o dotychczasowym Zarządzie przyniosły zmiany w jego składzie. Prezesem pozostał Kol. Adrian Zmuda Trzebiatowski na którego wniosek WZD powołało na funkcje w Zarządzie kolegów:

Władysław Rogula -Łowczy
Ryszard Spodymek - Z-ca Łowczego
Paweł Wąsacz - Z-ca Łowczego
Władysław Zakonek - Skarbnik
Ryszard Krupa - Sekretarz

Wybory w roku 2023 przyniosły zmiany w jego składzie. Prezesem pozostał Kol. Adrian Zmuda Trzebiatowski na którego wniosek WZD powołało na funkcje w Zarządzie kolegów:

Władysław Rogula - Łowczy
Krzysztof Specyał - V-ce Łowczy
Władysław Zakonek - Skarbnik
Zbigniew Lewandowski - Sekretarz

Obecnie członkostwo w Kole posiada 69 myśliwych, uprawnienia selekcjonerskie ma 50 myśliwych. Wielu naszych członków posiada odznaczenia łowieckie przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich  oraz łowieckie odznaczenia regionalne. Od 2011r. w Kole przyznawana jest zasłużonym członkom Złota Odznaka za Zasługi dla Koła. Dotychczas otrzymało ją 9 osób.

Z okazji 65 rocznicy powstania Koła, Kapituła Odznaczeń PZŁ uhonorowała Koło najwyższym odznaczeniem łowieckim- Honorowym Żetonem Zasługi Łowieckiej "ZŁOMEM".

W czerwcu 2019 roku Koło obchodziło 70 rocznicę, z tej okazji kilku myśliwych zostało odznaczonymi medalami.

Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, polno-leśnych. Obwód 27 obejmuje 8 262 ha. Udział gruntów leśnych 1 029 ha. Obwód 28 obejmuje 9 977 ha, udział gruntów leśnych 1 772 ha. Razem oba obwody obejmują 15300 ha w tym gruntów leśnych 2 847 ha. Obwody zlokalizowane są na terenie woj. zachodniopomorskiego i obejmują gminy: Biesiekierz, Będzino, częściowo na terenie gminy Dygowo, Karlino i Świeszyno. Ze względu na uwarunkowania terenowo przyrodnicze myśliwi mają możliwość polować na następujące gatunki zwierzyny łownej:

- głównie zwierzynę czarną, tzn. dziki oraz zwierzynę płową -  jelenie, sarny daniele  które introdukowaliśmy w marcu  2008 roku.