Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

dzik koszalin

ZŁOM

Obwody

Obwód łowiecki nr 27

GRANICE ŁOWISKA NR 1 ORAZ PODZIAŁ NA REJONY POLOWAŃ.

GRANICA ŁOWISKA NR 1:

Od rozwidlenia torów kolejowych w kierunku Kołobrzegu i Białogardu po torze kolejowym w kierunku Białogardu do mostu kolejowego na rzece Radwi. Następnie nurtem rzeki do mostu w miejscowości Nosowo. Od mostu szosa do drogi Szczecin-Koszalin. Przy "Hubertusie" w prawo szosą do przejazdu kolejowego na ul. Szczecińskiej w Koszalinie i dalej torami kolejowymi w prawo do w/w rozwidlenia.

REJON NR 1
Od rozwidlenia po torach do przejazdu kolejowego na ul. Szczecińskiej dalej szosą w kierunku Białogardu do skrzyżowania i szosą do wsi Laski Koszalińskie. Na początku wsi w lewo drogś żużlową, a dalej drogą polną do wsi Glezkowo. Z Glezkowa w lewo torami kolejowymi do rozwidlenia w Koszalinie.

REJON NR 1.A.
Z miejscowości Glezkowo drogą polną koło obory PGR do Lasek Koszalińskich i dalej w lewo szosą do stacji kolejowej w Dunowie. Przy stacji w lewo torem kolejowym w Glezkowa

REJON NR 2
Z Lasek szosą do stacji Dunowo i dalej w prawo torem kolejowym do zabudowań Drużnika(Szwed). Następnie w prawo nad lasem z lewej strony "Lisich Nór" do "Dębów" i w prawo brzegiem pól do Lasek.

REJON NR 2.A.
Od "Dębów" brzegiem pól do Lasek, następnie drogą przez wieś do szosy szczecińskiej i szosą w lewo do centrali nasiennej w Biesiekierzu. Za centralą w lewo drogą polną do łąk, nad łąką w prawo do ambony stalowej w łące. Po czym w lewo brzegiem ostoi do "Dębów".

REJON NR 3
Z szosy w Biesiekierzu centrala nasienna drogą do łąk i w prawo do narożnika ostoi (stalowa ambona). Dalej w prawo brzegiem ostoi do torów kolejowych, po torach do rzeki Radwi - brzegiem rzeki do lasu i w prawo do "Sosenek". Dalej w lewo skrajem lasu do drogi żużlowej obok suszarni aż do centrali nasiennej.

REJON NR 3.A.
Od suszarni w Biesiekierzu drogą do lasu i przez las do ogrodzonej łąki, dalej do pola w lewo do rzeki i w prawo po rzece do ambony "Kazia", a dalej w prawo drogą koło kontraktu do do suszarni w Biesiekierzu.

REJON NR 4
Z Biesiekierza drogą brukową i żużlówką do Rutkowa i dalej prosto koło "Dąbków" do rzeki Radew, po rzec w prawo do lasu i przez mostek, dalej drogą leśną prosto do szosy szczecińskiej i w prawo do Biesiekierza.

REJON NR 4.A.
Z miejscowości Nosowa szosą w kierunku Biesiekierza. Przykępie lasu w prawo drogą przez łąkę do lasu. Dalej w prawo nad lasem aż do rzeki Radew i w prawo brzegiem rzeki do mostu w Nosowie.


GRANICE ŁOWISKA NR 2 ORAZ PODZIAŁ NA REJONY POLOWAŃ.

GRANICA ŁOWISKA NR 2:
Od przejazdu kolejowego na ul.Szczecińskiej torem kolejowym w kierunku Kołobrzegu do przejazdu kolejowego w Kazimierzu Pomorskim. Od przejazdu szosą na Kołobrzeg. W Łęknie w lewo po szosie w kierunku Haczno, Ziębrze do Popowa. W Popowie w prawo szosą do Parnowa w lewo szosą do Koszalina do przejazdu kolejowego.

REJON NR 1
Od przejazdu kolejowego na ul. Szczecińskiej torem w kierunku Kołobrzegu do lasu. Dalej ścianą lasu koło gospodarstwa "Suka" nad lasem do drogi żużlowej dochodzącej do szosy. Na szosie w lewo przez Stare Bielice do szosy szczecińskiej i w lewo do przejazdu kolejowego.

REJON NR 2
Od przejazdu przez tor kolejowy z OHZ Mścice po drodze z płyt betonowych do końca. Dalej drogą polną skrajem pola do lasu i w lewo brzegiem lasu do toru kolejowego, po nim w lewo do przejazdu z OHZ.

REJON NR 2.A.
Od przejazdu przez tory z OHZ Mścice po drodze z płyt betonowych do końca i dalej drogą polną do lasu przy lesiew prawo brzegiem lasu do drogi żużlowej wychodzącej na szosę. Na szosie w prawo przez Gniazdowo Dobre do przejazdu kolejowego w Mścicach po torze w prawo do przejazdu z OHZ.

REJON NR 3
Od przejazdu kolejowego w Mścicach szosą do Dobrego. z Dobrego drogą z płyt betonowych za PGR w kierunku Kazimierza Pomorskiego aż do torów kolejowych. Po torze w stronę Mścic do przejazdu kolejowgo.

REJON NR 3.A.
Od rozwidlenia dróg w Dobrym, szosą przez wieś i dalej szosą w stronę Popowa, w Popowie na prawo szosą przez Ziębrze, Maczno do Łękna, w Łęknie w prawo po szosie do przejazdu kolejowego w Kazimierzu Pomorskim - po torze w prawo do drogi betonowej z płyt i tą drogą do Dobrego i za PGR do rozwidlenia dróg.

REJON NR 4
Od Starych Bielic szosą szczecińską w kierunku Tatowa następnie drogą żużlową do Gniazdowa przy kapliczce w prawopo szosie do Starych Bielic.

REJON NR 5
Od skrzyżowania szosy Koszlain-Szczecin i Laski Koszalińskie-Parnowo szosą do Cieszyna. Z Cieszyna drogą żużlową do szosy w Parnowie. Po szosie do Popowa i w prawo szosą do Dobrego. Od Dobrego w prawo szosą do Gniazdowa. W Gniazdowie w prawo przed kapliczką drogą żużlową przez Tatów do trasy szczecińskiej i w prawo po szosie do skrzyżowania.

REJON NR 6
Od centrum ogrodniczego przd Biesiekierzem drogą polną do kępy parnowskiej. Po kępie w prawo i skrajem kępy i drogą polną do szosy. Na szosie w lewo do Parnowa. W Parnowie w prawo żużlówką do Cieszyna. Z Cieszyna szosą do trasy szczecińskiej i w prawo po szosie do centrum ogrodniczego.

REJON NR 6.A.
Od centrum ogrodniczego drogą polną do kępy parnowskiej dalej skrajem kępy w lewo i drogą polną do szosy. Na szosie w lewo do parnowa. Od Parnowa szosą do Biesiekierza. W Biesiekierzu w lewo szosą na Koszalin do centrum ogrodniczego.

mapa obwodu 27

OBWÓD ŁOWIECKI  NR 28

GRANICE ŁOWISKA NR 3 ORAZ PODZIAŁ NA REJONY POLOWAŃ

GRANICE ŁOWISKA NR 3

Od Zajazdu „Hubertus” drogą żużlową do skrzyżowania na szosie Świemino-Warnino dalej szosą do Warnina i przez wieś do żużlówki w stronę „G.Brody” do skraju lasu. Następnie skrajem lasu aż do cypla lasu przed Wierzchominem. Od lasu prostopadle po rowie do rzeki Czerwonej i nurtem rzeki do szosy. Po szosie w prawo  przez Popowo, Parnowo, Biesiekierz i dalej szosą w kierunku Szczecina do „Hubertusa”

REJON NR 1

Z Kraśnika żużlówką i dalej drogą w prawo w kierunku „Parsowskiej Góry”  do drogi Parsowskiej ,po tej drodze w stronę „Hubertusa” do szosy szczecińskiej. Dalej szosą w stronę Koszalina i na skrzyżowaniu w lewo po szosie do Kraśnika.

REJON 1 A

Z Kraśnika po szosie w kierunku Warnina, przed Warninem w lewo żużlówką przy rowie w kierunku kępy zachodnim skrajem kępy przez rów do końca kępy w lewo do słupka granicznego . 50m przed amboną od słupka prostopadle do studni melioracyjnej na zachodnim skraju kępy drzew i dalej na wprost do drogi Parsowskiej . Tą drogą w stronę „Hubertusa” do rozwidlenia w lewo drogą przez „Górę Parsowską” do Kraśnika.

REJON 1 B

Z Warnina żużlówką przy rowie w kierunku kępy. Zachodnim skrajem kępy przez rów do końca . Na końcu w lewo do słupka granicznego. 50 m przed amboną od słupka prosto do studni melioracyjnej na zachodnim skraju kępy drzew i dalej prosto do drogi Parsowskiej. Tą drogą w prawo do szosy i przez Warnino do żużlówki.

REJON NR 2

Z Kraśnika drogą polną w kierunku Wierzchomina do ostatniego domu po lewej stronie drogi. Od drogi w lewo prostopadle po polu do ambony przy Samotnej Sośnie. Od ambony drogą polną do skraju lasu , następnie w lewo skrajem lasu do rowu . Na rowie w lewo do kępy Popi Las . południowym skrajem kępy do drogi polnej . Z kępy do Kraśnika i tą drogą do wsi.

REJON NR 2 A

Od ostatniego domu przy drodze na Wierzchomino prostopadle po polu do ambony przy Samotnej Sośnie. Od ambony drogą polną do skraju lasu i skrajem lasu do drogi Wierzchomino - Kraśnik , i tą drogą do domu.

REJON 2 B

Od skrzyżowania w Kraśniku szosą w kierunku Warnina , następnie żużlówką w stronę „G.Brody” do skraju lasu . Na skraju lasu w prawo i brzegiem lasu do rowu. Po rowie w kierunku kępy Popi Las . Południowym skrajem kępy do drogi polnej w stronę Kraśnika i dalej przez wieś do skrzyżowania .

REJON NR 3

Z Kraśnika szosą do trasy szczecińskiej ,następnie szosą w strona Biesiekierza do przepustu pod szosą Od przepustu głównym rowem przez łąki i północną stroną kępy „G.Zaroślak” do skraju kępy drzew .Dalej wschodnim brzegiem kępy po rowie do lasu. Przy lesie w lewo i skrajem lasu do drogi Wierzchomino – Kraśnik i tą drogą do Kraśnika

REJON NR 3 A

Od rozwidlenia dróg Parnowo kolonia Biesiekierz drogą kolonia Biesiekierz do lasu. Skrajem lasu w lewo do kępy drzew . Wschodnim skrajem kępy , rowem  i po rowie w lewo po stronie północnej „G.Zaroślak” i dalej głównym rowem przez łąki do szosy szczecińskiej. Szosą przez Biesiekierz do rozwidlenia dróg.

REJON  4

Od rozwidlenia dróg Parnowo – kolonia Biesiekierz drogą przez kolonię Biesiekierz do lasu. Po lesie w prawo do wyjścia z łóz i na kopel i dalej prostopadle rowem do rzeki Czerwonej  . Korytem rzeki Czerwonej do szosy Parnowo – Biesiekierz , szosą w kierunku Biesiekierza do rozwidlenia .

REJON 4 A

Od mostu na rzece Czerwonej przed Wierzchominem szosą w stronę Popowa , przez Parnowo w stronę Biesiekierz , do drogi w kierunku cmentarza dalej prawą stroną drogą żużlową do łąk przy rzece Czerwonej. Dalej 50 m droga w prawo do rowu. Rowem w lewo do rzeki Czerwonej ,w prawo rzeką Czerwoną do mostu przed Wierzchominem

REJON 4 B

Od mostu rzeki Czerwonej na drodze Parnowo – Biesiekierz  po rzece Czerwonej zgodnie z jej nurtem do wyjścia z łóz na Kopel , dalej rowem w lewo przy Koplu do lasu i w prawo po lesie do cypla lasu przed Wierzchominem , w prawo rowem do rzeki Czerwonej. Rzeką Czerwoną zgodnie z jej nurtem ok. 100 m do przepustu na drodze żużlowej .Drogą  żużlową do cmentarza lewą stroną cmentarza do drogi asfaltowej Parnowo – Biesiekierz i dalej w kierunku Biesiekierza do mostu na rzece Czerwonej.

GRANICE ŁOWISKA NR 4 ORAZ PODZIAŁ NA REJONY POLOWAŃ

GRANICE ŁOWISKA NR 4

Od skrzyżowania w miejscowości Warnino szosą w stronę Świemina , na skrzyżowaniu w prawo po szosie przez Ubysławice, Mierzyno, Skoczów do skraju lasu. Brzegiem lasu w kierunku wschodnim aż do szosy żużlowej z Wierzchomina do Warnina . Na drodze w prawo do szosy i wprawo szosą do skrzyżowania

REJON NR 1

Od skrzyżowania szosą na Kraśnik , następnie w lewo żużlówką w stronę Wierzchomina do lasu . Nad lasem w lewo i Brzegiem lasu do rowu. Rowem w lewo do żużlówki , na żużlówce w lewo w kierunku Warnina do skrzyżowania.

REJON NR 1 A

Od żużlówki z Warnina do Wyganowa po rowie w kierunku północnym do lasu . Skrajem lasu  w lewo na zachód i dalej do żużlówki. Żużlówką w stronę Warnina do rowu.

REJON NR 2

Od skrzyżowania w Warninie drogą brukową do Wudarskiego i dalej drogą polną w prawo do Kępy Marzyńskiej skrajem Kępy w prawo do suchego rowu ze studnią melioracyjną .Po rowie w stronę lasu do żużlówki , po żużlówce w stronę wsi do skrzyżowania.

REJON NR 3

Od skrzyżowania w  Warninie drogą brukową do Wudarskiego i dalej drogą polną w prawo do Kępy Marzyńskiej . Po Kępie w lewo do drogi polnej w stronę Marzyna . Drogą do szosy. Na szosie w lewo przez Ubysławice do skrzyżowania w Warninie.

REJON NR 3 A

Z Marzyna drogą brukową w stronę Wyganowa do przepustu przy kępie po prawej stronie drogi. Dalej po rowie w stronę Kępy Marzyńskiej . Brzegiem Kępy w prawo do drogi polnej w kierunku Marzyna . Tą drogą do szosy , i szosą przez Marzyno do drogi brukowej.

REJON NR 4

Od krzyża w Wyganowie przez wieś i dalej drogą polną do Smolna . Na skraju lasu w prawo i brzegiem lasu aż do suchego rowu ze studzienkami melioracyjnymi . Tym rowem do Kępy Marzyńskiej , przy Kępie w prawo . Brzegiem Kępy i dalej rowem do drogi brukowej , na drodze w prawo do krzyża we wsi.

REJON NR 5

Od krzyża w Wyganowie rowem do Kępy Wyganowskiej s, skrajem kępy do drogi „Jasińskiego”. Drogą do Marzyna , z Marzyna drogą brukową i żużlową  do krzyża we wsi.

REJON NR 5A

Z Marzyna drogą „Jasińskiego” w stronę Kępy Wyganowskiej  do rowu . Na rowie w lewo i rowem do drogi brukowej . Na drodze w lewo brukiem i dalej szosą przez Skoczów do Marzyna do drogi „Jasińskiego”.

REJON NR 6

Od krzyża w Wyganowie przez wieś i drogą w kierunku Smolna , brzegiem lasu w lewo do ogrodzonych choinek. Przy ogrodzeniu w lewo wzdłuż płotu do Kępy Wyganowskiej. Wschodnim skrajem Kępy do rowu i tym rowem do krzyża we wsi.

REJON NR 6 A

Od przepustu wodnego pod drogą „Jasińskiego” na brzegu lasu skrajem lasu w kierunku pólnocno-wschodnim i dalej brzegiem do ogrodzenia choinek. Wzdłuż choinek od strony Wyganowa do Kępy ,przy Kępie w prawo i brzegiem Kępy do drogi „Jasińskiego” . Tą drogą do lasu do przepustu.

REJON NR 7

Od mostku na drodze z Skoczowa do Strachomina po rowie w kierunku lasu do drogi „Jasińskiego”. Tą drogą do Kępy Wyganowskiej do rowu, w prawo po rowie do drogi brukowej. Po bruku do szosy, na szosie w prawo w kierunku Strachomina do mostka.

REJON NR 8

Od mostku na drodze z Skoczowa do Strachomina po rowie w stronę lasu do drogi „Jasińskiego”. Na drodze w lewo i brzegiem aż do szosy . Po szosie w lewo nw kierunku Skoczowa do mostka.

GRANICE ŁOWISKA NR 5 I PODZIAŁ NA REJONY POLOWAŃ

GRANICE ŁOWISKA NR 5

Od mostu na rzece Czerwonej przez Wierzchomino następnie wzdłuż koryta rzeki do cypla lasu i w prawo prostopadle po rowie do skraju lasu. Następnie w prawo cały czas brzegiem lasu aż do szosy Skoczów – Strachomino i dalej szosą przez Strachomino ,Strzepowo do Dobrzycy . Z Dobrzycy drogą przez Kłębkowo ,Komory do Będzina . Z Będzina po szosie Mączno, Popowo ,do mostu na rzece Czerwonej.

REJON NR 1

Z Strachomina szosą na Skoczów do skraju lasu . Skrajem lasu do drogi polnej od „Leśniczówko Jasińskiego” i tą drogą do Strachomina.

REJON NR 2

Z Strachomina drogą polną w stronę „Leśniczówki Jasińskiego” do lasu , następnie w lewo i brzegiem lasu do rowu. Po rowie zgodnie z nurtem aż do mostku na szosie i szosą do Strachomina.

REJON NR 3

Od PGR Strzepowo z szosy przy hydroforni drogą z płyt Yomb . Droga polną do oczka wodnego , przed oczkiem w lewo po polnej drodze do skraju lasu. Przy lesie w prawo i brzegiem lasu do rowu. Tym rowem zgodnie z nurtem do szosy i po szosie w stronę Strzepowa do PGR

REJON NR 4

Od PGR w Strzepowie z szosy  przy hydroforni drogą z płyt Yomb i drogą polną w stronę oczka wodnego . Przed oczkiem w lewo po polnej drodze do skraju lasu i dalej do następnej drogi z płyt . Tą drogą w stronę Strzepowa i dalej po szosie do PGR

REJON NR 5

Z Dobrzycy szosą przez Smolne i dalej przez wieś żużlówką do lasu. Przy lesie w prawo i brzegiem lasu aż do drogi z płyt Yomb w stronę Strzepowa . Z Strzepowa po szosie do Dobrzycy.

REJON NR 6

Od skrzyżowania szosy Dobrzyca – Smolne z drogą żużlową z Wierzchomina po szosie do wsi Smolne i dalej przez wieś żużlówką do lasu. Przy lesie w lewo i brzegiem lasu do drogi polnej i dalej żużlówką w stronę Smolnego i Dobrzycy. Na żużlówce z Wierzchomina w lewo i do skrzyżowania.

REJON NR 7

Z żużlówki Wierzchomino – Smolne drogą polną przy gosp.Kopca do lasu. Przy lesie w prawo i skrajem lasu w prawo i brzegiem do drogi polnej i dalej żużlówką w stronę Smolna i Dobrzycy do żużlówki Smolne - Wierzchomino i tą drogą w  kierunku Wierzchomina do drogi polnej.

REJON NR 8

Z Wierzchomina żużlówką i drogą polna na Kraśnik do lasu. Przy lesie w prawo i brzegiem lasu aż do drogi polnej z lasu do gosp. Kopca i tą drogą do żużlówki . Następnie żużlówką do Wierzchomina.

REJON NR 9

Z Wierzchomina szosą na Popowo do mostu na rzece Czerwonej . Od mostu korytem rzeki do cypla lasu i od rzeki prostopadle po rowie do lasu. Przy lesie w prawo i brzegiem lasu do drogi polnej z Kraśnika . Tą drogą i dalej żużlówką do Wierzchomina

REJON NR 10

Z Wierzchominka drogą do Będzina . Z Będzina szosą przez Mączno ,Popowo, Wierzchomino do Wierzchominka .

REJON NR 11

Z Wierzchomina drogą polną do Będzina . Z Będzina szosą przez wieś Komory i dalej droga polną w kierunku Dobrzycy przez Słowienkowo i Kłębkowo do Wierzchomina.

REJON NR 12

z Wierzchominka droga polną na Kłębkowo . Z Kłębkowa drogą do Dobrzycy . Z Dobrzycy po szosie w kierunku Smolna . Przed Smolnem w lewo żużlówką przez Smolne , Wierzchomino do Wierzchominka .

mapa obwodu 28